MBG - באילו ארגונים אתה פעיל כיום?

סדרת מחקרים חברתיים

באילו ארגונים אתה פעיל היום?

אני פעיל בארגון פורום המשפחות השכולות, אני גם פעיל וגם עובד, וגם בארגון הלוחמים לשלום. אני חושב שעיקר העבודה שלנו מתמקדת בלהפגיש אנשים, זלהפגיש אנשים, פשוט להראות לאנשים שהאחר לא כל כך נורא, שאנשים בצד השני הם בני אדם. כשאנחנו גורמים למפגש האנושי בין האנשים, פשוט רק להביא אותם, לשים אותם ביחד, לגרום להם להיפגש – זה פותר את הסכסוך. פשוט מאוד. אנחנו כל הפעילות שלנו היא מסביב ליצור היכרות, מגע בלתי אמצעי בין האנשים, ואני חושב שכל העבודה שלנו מתמצית בזה. ברגע שאנחנו עשינו את זה אנחנו עברנו לשלב הבא.