MBG - הבלטת אזור הכנסת קוד מפיץ

סדרת מחקרים חברתיים

היי אוהד,
הפצתי אתמול את השאלון. חלק מהאנשים לא מצאו את השורה (אולי כדאי להבליט את השורה?) שבה צריך להזין את הקוד XX, ולכן ביקשתם מהם להזין אותו בהערות בסוף. יתכן שחלק מהם לא נספרו. 
חוץ מזה, לפחות שני אנשים שדיווחו לי לא הזינו קוד בכלל: הם מילאו את השאלון בשעותXX, שנות לידה XX ו-XX ועיר מגורים באר שבע וחיפה בהתאמה. 
 
תודה,
שלומי

.....
מעולה - אנסה להבליט את השורה הזו.... 
 
אוסיף לך את שני האנשים. 
 
שבת שלום :) 
....
אזור ההכנסה של הפרטים הובלט - תודה :) 
....

חשוב להדגיש - בעקבות התקלות בסקרים הקודמים - כרגע לא ניתן להמשיך את הסקר בלי להכניס קוד כל שהוא - כך של ניתן לפספס את החלק הזה!