MBG - הודעה למפיצים

סדרת מחקרים חברתיים

02.01

מעדכן שההפצה של השאלון מתקדמת יפה.
אומנם לא בקצב שרצינו, אך מתקדמת. 
חשוב לי להדגיש.
אנו זקוקים הפעם לאמהות לגילים 9-12 בלבד 
 
כמו-כן - בגלל סוג מיוחד של סקר זה שדורש אוכלוסיה מאוד מכוונת - אנו גם משלמים סכום גבוהה יחסית (9-שח)
 
וגם אפשרי להפיץ לאדם אחד או שניים ולקבל תשלום. 
 
כאן לכל שאלה.
 
אוהד.
לינקים חשובים
 
לינק להפצת השאלון:
 
טבלת הפיצים:
https://www.mabek.org/מפיצים.html
 
הסבר ומידע כללי: 
http://bit.ly/1zWzfBr
 
* לכל מי שמעוניין שהסיר אותו מהרשימה נא לשלוח למייל ולעדכן.
 
 
07.01

שלום לכולם 

מעדכן שההפצה של השאלון מתקדמת, אך עדין היינו רוצים להגביר את הקצב.. השלמנו עד כה כ40 עונות ואנו זקוקים לעוד 150-160
 
כרגיל את התוצאות אפשר לראות פה -טבלת המפיצים
 
כמה דברים חשובים: 

1. אני מזכיר שאנו זקוקים הפעם לאמהות לילדים בגילים 9-12 בלבד המתגוררות עם ילדיהם בישראל - לצערי אבות לא יכולים לענות על השאלון, ואנו לא יכולים להיעזר בתושבים בחו"ל. 

2. הכנו גם טקסט להפצה בווטסאפ. כך שמי שרוצה שאשלח לו אותו - שישלח הודעה טלפונית (0544979371)

3. תזכורות חשובות
- בגלל סוג מיוחד של סקר זה שדורש אוכלוסיה מאוד מכוונת - אנו גם משלמים סכום גבוהה יחסית (9-שח)
וגם אפשרי להפיץ לאדם אחד או שניים ולקבל תשלום (כלומר למשל מפיצה שעונה על ההגדרה יכולה גם לענות על השאלון בעצמה ולקבל את השובר וגם לקבל עליו תשלום כמפיצה). 
- עדכנו את הכלים להפצה שאולי יעזור לכם בהעברתו. בגלל אופי המחקר, הניסוח הוא בלשון נקבה.
 
לינקים חשובים
 
לינק להפצת השאלון:
 
 
 
 
כאן לכל שאלה.
 
אוהד.
 
* לכל מי שמעוניין שהסיר אותו מהרשימה נא לשלוח למייל ולעדכן.