MBG - הרשמה ישן

סדרת מחקרים חברתיים

מפיצים - הרשמה והסבר כללי

למידע נוסף הסבר ובכלל:

ניתן לשלוח לי הודעה, למייל לshakohad@gmail.com או להתקשר ולסמס ל0544979371 אפשר גם לפנות אלי בפייסבוק- מה שמתחשק לכם.