MBG - טקסט הפצה אפשרי - 1

סדרת מחקרים חברתיים


שלום לכולם  אשמח לקבל את עזרתכם בהשתתפות בניסוי קצר במסגרת מחקר בפסיכולוגיה בשיתוף החברה למתנסים העוסק בסוגיות ושאלות בשילוב של מתמודדים עם מחלה נפשית בקהילה. את המחקר מוביל ד"ר אוהד שקד (שאני עוזר לו).

אני זקוק לעזרה ומשוב של כל מי שהינו אזרח ישראלי מעל גיל 18.  אני מצרף, לינק – זה לא מסובך ואורך מספר דקות.
כאות תודה להשקעת זמנכם בין העונים עורכי הסקר מגרילים שובר לאורחה זוגית במסעדה. 
להלן הלינק: . 

http://bit.ly/2CArxmo

בבקשה - כאשר אתם ממלאים את השאלון אנא רשמו את הקודXXXX   שלי . זה חשוב כדי שידעו שאתם מגיעים דרכי. תודה. (אם אתם מסתבכים אפשר גם רק לרשום את שמי XXXX)

אופציונאלי - מצורפת בזו תמונה להמחשה של מיקום הכנסת הקוד.

להלן הלינק שוב -
http://bit.ly/2CArxmo