MBG - טקסט - פתרון - מה המצב האידיאלי (טיוטה)

סדרת מחקרים חברתיים

מה הוא המצב האידיאלי לדעתך?

"האמת, המצב האידיאלי לדעתי, זה כולם... שכולם יהיו חיים במדינה אחת, ממש אזרחים נטו. וכל אחד עם הדת שלו. בערבית אומרים: "כל אחד עם הדת שלו אלוהים יעזור לו". הקשר שלו עם אלוהים זה דבר מאוד פרטי. אני חושב, ומאמין ובטוח שאנחנו יכולים לחיות בשיתוף פעולה וביחסי שכנות. אין לי שום ספק בזה. רק להוריד את כל האינטרסים הפוליטיים פשוט, שיוצרים את כל המחסומים האלה בין האנשים."