MBG - למה לישראל לוותר על שטחים?

סדרת מחקרים חברתיים

למה לישראל לוותר על שטחים? מה אם ישראל תספח את הגדה המערבית כמו ירושלים?

"לא, מה זה, מה שיש במזרח ירושלים זה אפרטהייד! כאילו מה שמתנהל זה אפרטהייד. אז מה רוצה מדינת ישראל, להיות מדינת אפרטהייד? תראה, אני אגיד לך היגיון, מאוד פשוט. אני חושב שישראל עוברת אחת התקופות הקשות והולך להיות יותר קשה לישראל עכשיו. היומרה והחוצפה באמת הגיעו לדרגים... תראה את התנועה נגד ישראל היום, תנועת ה-solidarity באירופה. וכל התנועות בעולם שמצביעות על הנכונות של האפרטהייד בישראל, ועל כאילו... אפשר, אפשר לחיות ככה, כאילו מדינת ישראל יכולה עם הכוח שלה להמשיך לחיות ככה. אבל השאלה... כאילו ההיסטוריה, ולאורך כל ההיסטוריה למדנו שמדינת אפרטהייד ומדינה שמתנהלת בצורה כזאת לא יכולה להמשיך הרבה זמן. כי עמדות כוח לאורך כל ההיסטוריה עברו ממקום למקום. כי אנגליה הייתה, כי הרומאים היו, כי הדור הבא לסינים, אתה מבין? כי כללי המשחק משתנים. ואין רחמים בעולם הזה. כאשר האינטרס בא נגדך אתה נטחן, פשוט.
אני אישית חושב שלעם... ליהודים, לישראלים, באמת יש הזדמנות שלא הייתה לאורך כל ההיסטוריה, וזה על ידי יישוב הסכסוך ויחסים נורמליים עם כל מדינות ערב. מדינת ישראל גם כשהיא קמה, קמה בעצם על בסיס שיתוף, קולוניאליזם באנגליה ועד אירופה, על גופות חיה.
בסופו של דבר יש מדינה. תהיו המדינה החזקה בעולם, אבל כאילו תסגרו את עצמכם בתוך המדינה שלכם. רוצים להיות חברה מסוגרת? תהיו. רוצים להיות מדע/לא יודע? תהיו המדינה הגרעינית מספר אחת בעולם, תהיו. אבל תהיו אתם כאילו. המדינה שלכם, בתוך המדינה שלכם. ובאמת אני חושב שיש הזדמנות היסטורית שלא הייתה בכלל ליהודים לאורך כל ההיסטוריה, להקים מדינה משלהם. אבל הבעיה בסופו של דבר עם האמונות. אתה מבין? כי הם לא רוצים, כי המשיח לא יבוא וכאלה. לא יודע, סיפורים. אבל הפתרון בין בני אדם הוא ניתן, אפשרי ופשוט".