MBG - למה הפלסטינים מבקשים עצמאות מישראל? למה לא ביקשתם עצמאות מירדן?

סדרת מחקרים חברתיים

למה הפלסטינים מבקשים עצמאות מישראל? למה לא ביקשתם עצמאות מירדן? 

קודם כל כי העצמאות היא צורך של כל עם. היא צורך של כל עם וזכות בסיסית, הכוונה  לדרישת עצמאות. ולא דרישת העצמאות מול ישראל, אלא דרישת העצמאות היא דרישה מול כל העולם. אז לא הייתה לנו אפשרות לעצמאות בזמן העות'מאנים ואחרי זה מסרו אותנו לבריטים ולא הייתה לנו אפשרות, וברגע
שהסתיים המנדט הבריטי היינו אמורים להיות יכולים להיות עצמאיים כי הרי המנדט הבריטי היה מיועד לעזור לערבים ולתת להם את האפשרות להיות עצמאיים. ובסופו של המנדט הבריטי היינו אמורים להיות עצמאיים, היינו אמורים לעבור לעצמאות. ומה שקרה – אחרי - זה כולנו יודעים.

ולא נוותר אף פעם על הדרישה שלנו לעצמאות כי אנחנו עם וזכאים לעצמאות. ואף פעם לא נוותר על הדרישה שלנו לעצמאות. לא כשהשליט הוא בריטי ולא שהשליט הוא יהודי.