MBG - למה פוסלים עונים מסוימים?

סדרת מחקרים חברתיים

28.05.2015

XXXX:
שלום האם תוכלו להסביר לי למה פסלו לי שלושה נבדקים? 
למה בכלל פוסלים נבדקים?
כמו כן התשלום על כל העונים אחרים משני המחקרים התקבל במלואו (תודה על כך כמובן...).

............

שלום XXX,
המחקרים שאנו מפיצים הם מחקרים אקדמים של מעבדות מחקר שאנו מעורבים בפעילות המחקרית שלהם ורוצות ללמוד על הנבדקים  - לכן דרוש לנו מספר נבדקים מסויים שבאמת עונים על השאלון, צופים בסרט, משתתפים בפעילות הדיגיטלית או קוראים את המאמר - כאשר יש עונה שלא עושה כך למעשה לא ניתן להשתמש בתשובותיו ועלינו להביא עונה אחר ולכן איננו משלמים עליו והוא בדיוק כמו עונה שלא ענה על כל השאלון למשל.

איך אנו יודעים שהמשיב אינו עונה כשורה?
ישנן מספר שאלות בשאלון שאמורות לבדוק זאת (שאלות הבנה על הנצפה, שאלות הופכיות או שחוזרות על עצמם בשתי צורות שבודקות עקביות). אנו לא פוסלים ישר עונה שטעה בשאלת הבנה אחת או שהתבלבל בשאלה הופכית מסויימת. אבל משתתף שטעה בכמה שאלות הבנה או שענה על כל השאלות אותו מספר ללא קריאה של ההגד אינו יכול להיכלל במחקר וכאמור צריך עונה חדש. 

בנוסף יש שאלונים שנפסלים כיוון שענה עליהם אותו משתתף פעמיים - או שמולאו בקבוצה (יש לנו כלים דיגטליים לזהות זאת ברוב המקרים - על בסיס כתובות I.P - מיקום של העונה וכו'). 

מי שמבקש אנו שולחים במייל את הסיבה שמשתתפים שלו נפסלו, מקפידים מאוד על שקיפות בנושא. 

מה אפשר לעשות בנידון?

לא ניתן לשלוט בכל האנשים שעונים דרככם כיוון שאינכם יושבים איתם - אך ניתן לצמצם את הסיכוי לשאלון פסול על ידי בקשה מאנשים שאתם חושבים שלא יענו ברצינות לעשות כן. 

מקווה שתשובתי זו ענתה על השאלה,

אוהד.