MBG - מה המשמעות קוד

סדרת מחקרים חברתיים

סליחה, אבל התפנתי לזה רק עכשיו.
 
לא הבנתי את הקטע עם הקוד... תוכל לכתוב לי הסבר קצר?
איך יודעים שאני הפנתי מישהו לסקר?
 
 
 

Ohad Shaked shakohad@gmail.com

18.6.2014
 
 
קוד זה חשוב ביותר! הוא אמצעי הזיהוי שלך כמפיץ!
 
השאלה הראשונה שנשאלת בסקר היא

"אם קבלת קוד מילוי אנא הכנס אותו כעת"
 
שם האנשים שבאים דרכך רושמים את הקוד שקבלת (במקרה שלך XXXXXX
 
ובסוף כל יום באזור 0200-300 אנו מעדכנים את טבלת העונים - כך שאפשר להתעדכן בכמות האנשים
שהגיעו דרכך. 
 
אם אתה יודע על מישהו שענה ולא שם את הקוד - אתה אומר לי ואני מוסיף. 

זה מסביר? 

אם לא, רק תשאל :) 
 
תודה, אוהד.