MBG - מפיצים יוליה 2

סדרת מחקרים חברתייםמס עונים:

נכון לתאריך - סיכום סקר.

לכל בעיה - שאלה - סברה שענו יותר אנשים 

אנא פנו אלי (אוהד) במייל - shakohad@gmail.com או בפלאפון 0544979371


    מספר עונים סקרים פסולים סה"כ עונים כשרים סכום ביינים סכום סופי הערות
הפצת מערכת    15          
טל לב TLL            
רותם  ROT 6+1* 6 30*   1 RUT
-1  (לא נמצאת במערת יחסים)
*ישנם סידרה של סקרים לא ברורים החוזרים על עצמם שלא עברו את בדיקת העירנות... יש צורך בבדיקה מול המפיץ.
דולב  DOA            
עירית  IRW 8 1 7 35   1 פסול על בדיקת עירנות
נעמה  NAB 7   7 35    
מידן  MES            
ליאור  LIA 2 +1    3 15   +1 שסימן LUA שכנראה משוייך למפיץ זה
אורן  OYA 57+3=60 10 50 250   +1 שילא AYO (סביר שייך למפציץ זה)
+1 OTA סביר שייך למפציץ זה
+1 ORA סביר שייך למפציץ זה
5 פסולים:
2 על מצב יחסים
1 בת זוג
2 בדיקת עירנות
5  לא סיימו את הסקר
חן  GOL 7   7 35   1פסול על בדיקת עירנות
נופר  NEL            
איתן  EAV            
שיראל  SRL            
קרן  KED            
עינת EIN            
אמיר  AMP            
מרינה  MYO            
  ABB 6 1 5 25   1 פסול על מצב יחסים
  DAB 5 1 4 20   +1 שמלא DBA וסביר ששיך למפצי זה
-1 פסול על מבצ יחסים
  LIS 2   2 10    
שירי SHG 10 3 7 35   1 - מערכת יחסים עם אישה
2- בדיקת עירנות
  HMA 3 1 2 10   1 פסול על מצב יחסים
דנה DGR 19 5 14 70   5 פסולים:
3 על מגדר
2 על בדיקת עירנות
אופיר OPR 2   2 10    
ללא מפיץ והפצת מערכת    53  15 38 190   -15 שאלונים פסולים - ראה פירוט