MBG - מפיצים לוחמים

סדרת מחקרים חברתיים

6

מס עונים:

נכון לתאריך - 28/09.

לכל בעיה - שאלה - סברה שענו יותר אנשים 
שימו לב - מדובר על כל השאלונים שנקלטו במערכת - כולל כאלו הפסולים!

אנא פנו אלי (אוהד) במייל - shakohad@gmail.com או בפלאפון 0544979371


  קוד מספר עונים סקרים פסולים סה"כ עונים כשרים סכום ביינים סכום סופי הערות
הפצת מערכת    21     189   20 שלא סיימו
13 שאינם לוחמים או תומכי לחימה
סקר ללא קוד (צריך לאתר מפיץ)              
  EVY1 0     0   1 שלא סיים
  KVB1 1     9    
  OYA 21     189   12 שלא סיימו
17 אינם לוחמים או תומכי לחימה
  TM1 0     0  
יוספה YOK 2     18   אינם לוחמים או תומכי לחימה
  NO1 11     99   11 שלא סיימו
6 אינם לוחמים או תומכי לחימה
  OS1 19+14=33     297   ישנם 14 שאלונים בעייתים י לבצע בירור מול המפיץ
1 שלא סיים
  Dye 1     9    
  NIE 13     117    
  PAZ 6     54   2   אינם לוחמים או תומכי לחימה
  CK1 1     9   4 אינם לוחמים או תומכי לחימה
שחר SHK 7     63    
ניסן NI1 0     0    1 לא סיים / לא לוחם תומך לחימה
  OYS 0     0  
 1 לא סיים / לא לוחם תומך לחיPמה
  OFR 1     9    
  PYW 0     0  
 1 לא סיים / לא לוחם תומך לחימה
עדן ED1            
טל לב TLL            
רותם  ROT            
דולב  DOA            
עירית  IRW            
נעמה  NAB            
מידן  MES            
ליאור  LIA 6     54    
חן  GOL            
נופר  NEL            
איתן  EAV            
שיראל  SRL            
קרן  KED            
עינת EIN            
אמיר  AMP            
מרינה  MYO            
  ABB            
  DAB            
  LIS            
שירי SHG            
  HMA            
דנה DGR            
אופיר OPR            
ללא מפיץ והפצת מערכת