MBG - סרט כרמי חולות

סדרת מחקרים חברתיים

לחץ על פלי על מנת לצפות בסרטון, לאחר הצפיה תוכל לעודד את היקב בלחיצה על כפתור ליק לדף הפייסבוק שלו  (לא חובה להמשך המחקר, שים לב שמדובר בדף פייסבוק ציבורי) לאחר שתסיים לחץ על כפתור סיימתי שבתחתית המסך.