MBG - סרט מפיצים

סדרת מחקרים חברתיים

מפיצים - סרט הסבר

*ברישום לטופס ההרשמה אתם מביאים את הסכמתכם לכל התנאים המפורטים מעל
סרט זה הוא סרט הסבר ישן על שיטת המפצים והתשלום - יש לשים לב שמדובר במחקר ישן וישנם דברים שונים מהמחקר הנוכחי - אך הוא מסביר את הרעיון הכללי (איך מפיצים?, איך יודעים מה המקור לעונים? איפה אשר להתעדכן בתוצאות?, כלים להפצה וכו').

שימו לב לשני היבטים חשובים השונים כיום:

 המחירים היום שונים
כיום לא ניתן להמשיך בשאלון ללא מענה לשאלת הקוד.