MBG - פתיחה מחקר תיירות

סדרת מחקרים חברתיים

שלום רב,
הינך מוזמנ\ת להשתתף בניסוי למטרת מחקר העוסק בנושאים חברתיים ופוליטיים מטעם קבוצת חוקרים מאוניברסיטת חיפה והמרכז הבין תחומי בהרצליה בהובלתה של פרופסור דפנה קנטי. ניסוי זה כולל היחשפות למסרים וירטואלים מפרטים השייכים לקבוצות שונות בחברה הישראלית ומענה על שאלון קצר. משך הניסוי המשוער הינו כ 10 דקות. 

השתתפותך בניסוי היא על בסיס התנדבותי לחלוטין. השתתפותך חשובה לנו ואנו מעריכים את שיתוף-הפעולה ואת תשומת-הלב שלך במהלך הניסוי. אם בכל זמן תבקש\י להפסיק את השתתפותך בניסוי, סגור את הדפדפן. לא תהיה להפסקת הניסוי שום השפעה על כל אספקט בחייך וכמו כן אף אחד לא יוכל לדעת שהשתתפת בניסוי או שמשכת את השתתפותך.
 
סיכונים והטבות:
השתתפות בניסוי זה אינה כרוכה בשום סיכונים ידועים מראש. עם זאת, אנחנו מודעים לכך שניסוי שכרוך
בשאלות העוסקות בנושאים פוליטיים עלול להיות לא נעים לנבדקים מסוימים. במידה והנושאים
המועלים בניסוי או השאלות הנשאלות מעוררות בך מצוקה, עומדת לרשותך האפשרות להפסיק את 
ביצוע הניסוי. 
אם מסיבה כלשהי אינך מרגיש\ה בנוח במהלך הניסוי, אנא סגור את הדפדפן. לא תיפגע\י מהפסקת
ההשתתפות. במילים אחרות, סירוב להשתתף או הפסקת ההשתתפות לפני תום הניסוי לא יפגע בך
בשום דרך שהיא. בנוסף לכך, זוהי זכותך המלאה לסרב להשיב על שאלות ספציפיות אשר גורמות לך
אי נוחות.
השתתפות במחקר זה עשויה לתרום להבנת הידע על מנגנונים חברתים שונים וחשובים בישראל ועל כן
תורמת באופן ישיר לחברה הישראלית.
 
חשאיות:
המידע שתספק\י יהיה מזוהה לפי מספר סדרתי אקראי. כל חומרי הניסוי והנתונים שנאספו בו יהיו
מאוחסנים במחשבים מאובטחים או בארונות נעולים בתוך חדר מעבדה. רק לפרופ' דפנה קנטי ולחוקרים השותפים במחקר תהיה גישה לנתונים אלה. הנתונים ישמרו, ללא כל מידע אישי מזהה, לתקופה של שבע שנים מיום המענה ולאחריהם יגנזו. תוצאות הניסוי עשויות להיות מוצגות בכנסים ובכתבי-עת מדעיים. כאמור, פרטים מזהים ישמרו חשאיים. 
 
שאלות:
בכל שאלה הקשורה לניסוי זה הינך מוזמן\ת ליצור קשר עם פרופסור דפנה קנטי (dcanetti@poli.haifa.ac.il). כמו כן, באפשרותך ליצור קשר עם אוהד שקד, מרכז מחקר זה shakohad@gmail.com)).
 
אישור:
  • הנני מאשר\ת שקראתי את טופס הסכמה זה והבנתי אותו. אני סבור\ה שהבנתי את מטרת המחקר ואת מה שאתבקש לעשות בו. ניתנה לי ההזדמנות לשאול שאלות והן נענו לשביעות רצוני.
  • אני מבינ\ה שבאפשרותי להפסיק את השתתפותי בניסוי זה בכל רגע ושזכותי לסרב לענות על שאלות.
  • אני מבינ\ה ששמי לא יהיה מקושר למידע שאספק במסגרת השתתפותי ושהשתתפותי היא אנונימית וחשאית.
  • אני נותנ\ת בזאת את הסכמתי להשתתף מרצון בניסוי זה.