MBG - שאלות ותשובות ישן

סדרת מחקרים חברתיים

סליחה, אבל התפניתי לזה רק עכשיו.
 
לא הבנתי את הקטע עם הקוד... תוכל לכתוב לי הסבר קצר?
איך יודעים שאני הפניתי מישהו לסקר?
 
 
 

Ohad Shaked shakohad@gmail.com

18.6.2014
 
 
 
 
 
ההשתתפות מתחלקת לשניים בחלק הראשון - אנשים באים במגע כל שהוא עם משהו מהקבוצה השנייה. 
 
החלק השני - הוא שאלון שבודק עמדות הקשורות בפסיכולוגיה פוליטית ופסיכולוגיה חברתית. 
 
השאלה הראשונה שנשאלת בסקר היא

אם קבלת קוד מילוי אנא הכנס אותו כעת:
 
שם האנשים שבאים דרכך רושמים 00
 
ובסוף כל יום באזור 0200-300 אני מעדכן את טבלת העונים - כך שאפשר להתעדכן. 
 
אם אתה יודע על משהו שענה ולא שם את הקוד - אתה אומר לי ואני מוסיף. 

זה מסביר? 

אם לא, רק תשאל :) 
 
תודה, אוהד.