MBG - שאלות ותשובות

סדרת מחקרים חברתיים

שלום, לאחר שנפגשת עם אחמד - תשאל/י מספר שאלות. 

כל השאלות וההוראות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לכל המינים. 

כל המידע שתיתן במהלך מחקר זה הינו לצרכים אקדמיים בלבד ולא יעבור לאיש מלבד צוות המחקר. 

 
על מנת להתחיל לחץ כאן