MBG - שות

סדרת מחקרים חברתיים

שלום, לאחר שנפגשת עם אחמד - תישאל/י מספר שאלות. 

כל השאלות וההוראות מנוסחות בלשון זכר אך מיועדות לכל המינים.

כל המידע שתתנ/י במהלך מחקר זה הינו לצרכים אקדמיים בלבד ולא יעבור לאיש מלבד צוות המחקר. 

 
על מנת להתחיל לחצ/י כאן