MBG - תודה

סדרת מחקרים חברתיים


תודה רבה על שהקדשת לנו מזמנך. 

במידה ותרצה לקבל את תוצאות המחקר, לכתוב הערה או לשאול שאלה (בכל נושא שתרצה), ולקבל אליך למייל סקרים נוספים שאנו בונים ולעזור לנו ללמוד ולקדם את הידע הקיים על החברה

הישראלית -
אנא השאר פרטים.