MBG - בית

סדרת מחקרים חברתיים

ברוכים הבאים

 
המחקר שלפניך הוא חלק ממחקר בנושאים חברתיים שנערך על ידי מספר חוקרים
מהמרכז הבין-תחומי בהרצליה ומאוניברסיטת חיפה. המחקר נועד לבדוק עמדות ואמונות של אנשים בתחומים שונים.

במהלך המחקר תיחשפ/י למידע חדש ותישאל/י מספר שאלות, ואת/ה מתבקש/ת להשיב על כולן ובכנות. תשובותיך ישמשו לצורכי מחקר בלבד, תוך הבטחת סודיות ואנונימיות מוחלטת.


 
 
 
 
על מנת שנוכל להוביל אותך לסקר המתאים, אנא בחר/י את האפשרות המתאימה לך ביותר
 שתי הספרות האחרונות במספר תעודת הזהות שלי הן:
(בחר את הטווח המתאים)