MBG - טקסט

סדרת מחקרים חברתיים


שלום, אנו מודים לך על השתתפותך במחקר זה. 

תוצאות המחקר יעזרו לנו בהבנת מידע חשוב על החברה הישראלית. 

כל המידע שתתנ/י במהלך מחקר זה הינו לצרכים אקדמיים בלבד ולא יעבור לאיש מלבד צוות המחקר. 


במהלך הדקות הקרובות תיחשפ/י לטקסט מתוך ראיון שבוצע עם אחמד אל ג'עפרי. 

אחמד הוא פלסטיני יליד מחנה הפליטים דהיישה ותושב בית לחם. בעבר ישב בכלא ישראלי והיום הוא פעיל במספר ארגונים משותפים לישראלים ופלסטינים, שנועדו לקדם את תהליך השלום.
 
בסיום קריאת הטקסט, תישאל/י מספר שאלות על דבריו של אחמד ועל חוויותיך ממפגש זה.

עכשיו, לאחר שתתרווח/י בכיסא, תכינ/י לעצמך שתייה חמה או קרה ותרגיש/י מוכנ/ה – לחצ/י כאן על מנת להתחיל.